INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ), informujemy ,że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dekoban Sp. z o.o., ul. Żupnicza 17,
  03-821 Warszawa. Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez
  Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000683364;
  REGON 36762167000000; NIP 113-29-44-862, adres poczty elektronicznej:
  sklep@dekoban.pl, info@dekoban.pl numer telefonu: (22) 760-32-80
 2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych;
 3. Państwa dane pozyskaliśmy:
 • bezpośrednio od Państwa;
 • ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu, np. Krajowego
  Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. Firma Dekoban Sp. z o.o. przetwarza następujące kategorie danych:
 • dane kontaktowe;
 • dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi,
  wystawienia faktury, obsługi posprzedażowej, numery kont w celu rozliczeń między
  firmami;
 • dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line;
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych zrealizacją zamówień
  przesyłaniem informacji handlowych i marketingowych (szczególnie w celu kontaktu
  drogą mailową , informowaniu o promocjach, produktach, katalogach i wydarzeniach
  z udziałem administratora) oraz obsługą posprzedażną w tym rozpatrywaniem
  reklamacji, na postawie wyrażonej zgody w oparciu o art.6 ust.1 pkt a rozporządzenia
  i art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Podane dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
  międzynarodowej;
 3. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji kontaktu w celach handlowych i marketingowych do czasu wycofania zgody na przetwarzanie;
 4. Podający swoje dane osobowe, maja Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. Podający swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , którym jest: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych , adres siedziby: ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa , w każdej chwili;
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, tylko w oparciu o własną niewymuszoną wolę, jednakże w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych Firma nie będzie mogła utrzymywać kontaktu i przekazywać istotnych informacji;
 7. Nie przewidujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych , w tym nie będziemy stosować wobec tych danych profilowania
Przewiń do góry